Persoonlijke naamwoorden in de Russische grammatica

Persoonlijke voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden

Persoonlijke voornaamwoorden

Kies de juiste vertaling.

1. я

2. он

3. Вы

4. мы

5. они

Все ответы правильные
Ошибка: