Spreken

Luister naar de meest gebruikelijke zinnen. Spreek ze na. Deze zinnen kunnen erg handig zijn in uw gesprek met Russisch sprekende mensen.