De weg vragen in een Russische of Russischtalige stad

De weg vragen

  • Извините, пожалуйста! – Pardon!
  • Вы можете мне помочь? – Kunt u mij helpen?
  • Скажите, пожалуйста, где центр? – Kunt u mij zeggen waar het centrum is?
  • Идите прямо! – Gaat u rechtdoor!
  • Идите налево! – Gaat u naar links!
  • Идите направо! – Gaat u naar rechts!
  • Потом пройдите немного прямо. – Dan gaat u een stuk rechtdoor.
  • Потом пройдите сто метров направо. – Dan houdt u honderd meter rechts aan.